Höga flöden har lagt åkrar under vatten

Snösmältning och regn har gjort att vattenflödena varit höga på sina håll den senaste tiden. Det kan orsaka bekymmer för lantbruket, om vattnet inte sjunker…