Koll på nya lagar som gäller från årsskiftet

Krav på märkning av vitt snus och katter. Hårdare regler för tobak, men lindrigare för vissa typer av spelverksamhet. Se där några av de lagändringar…