Dags att vi lyfta frågan om länets försvarsförmåga

För ett år sedan skrev jag om oroliga tider. Då med en våg av covid-varianten omikron, höga elpriser och Europas beroende av rysk naturgas. Men också behov av att det på nationell nivå behövs en långsiktig planering för Sveriges energiförsörjning. Just det sista är det fortsatt stort behov av att hitta lösningar på.
Det har tidigare gjorts breda politiska överenskommelser om just energipolitiken det förväntar jag mig även framöver. Kortsiktigt för att inte företag och hushåll ska pressas för hårt av elpriser som åker berg- och dalbana. Långsiktigt för att investeringar i energiproduktion, ledningsnät och energilagring ska bli av.
Det gäller att en sådan överenskommelse innehåller såväl storskaliga projekt men som också skapar bättre förutsättningar för företag och vanliga hushåll att kunna bidra till omställningen. Om någon tror att det enkla svaret på detta enbart stavas nya kärnkraftverk så kan jag inte hålla med. Det tror jag också att Tidöavtalets parter kommer att inse så småningom.

Att kriget i Ukraina ska komma till ett slut inom kort verkar just nu inte realistiskt. Det är nog inte på slagfältet det avgörs utan snarare i Ryssland. En fråga som EU behöver hantera inom kort är det så kallade massflyktsdirektivet som gäller fram till 4 mars i år. Det är nog en av de lättare frågorna att komma överens om att förlänga under Sveriges tid som ordförandeland i EU. Sveriges ansökan om medlemsskap i NATO. Något som Turkiet använder politiskt är inte något som går obemärkt förbi men att vi snart är medlemmar på något sätt det står klart.
I det sammanhanget är det rimligt att vi i Sörmland lyfter upp frågan om vår försvarsförmåga i länet. Vi tillhör sedan 1 oktober Mellersta civilförsvarsområdet (Civo M). Som över tid också vara den geografiska indelningen för Försvaret. Att såväl civil- som militärförsvaret behöver återuppbyggas är bra på alla sätt.
Att Sörmland är ett strategiskt område för att försvara och försörja huvudstaden är inte något nytt, så har det varit formellt sedan 1634 då makten formellt samlades i Stockholm. Det behöver vi sörmlänningar ständigt påminna om. Då tänker jag framförallt på att vi återigen behöver bygga upp Sörmlands militära försvarsförmåga. Det finns all anledning för länets kommuner, region och länsstyrelse att argumentera för att länet förväntar sig att Södermanlands regemente återuppstår i en modern form.

Men vem vet det kanske blir frågan om nyttan med det nya kattregistret som blir årets stora debattämne. Åtminstone när det ska förklaras för ladugårdskatterna.