Hoten mot landsbygdens kyrkor

Att kyrkan tappar medlemmar kan göra att sockenkyrkorna på landsbygden är i fara på sikt. Det påverkar ekonomin och kan göra att kyrkor måste säljas…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil