Historieboken som lockar till bläddring

Gustav Vasaföreningen bildades 2018 med tanke på Strängnäs 500-års jubileum 2023. Föreningens syfte var och är att verka för besöksnäringen i Strängnäs. Man började med…