Elanvändare kan kopplas bort

Det finns en risk för att elen inte räcker till, och att användare tillfälligt kopplas bort från elnätet. I Sörmland har länsstyrelsen sammanställt en ordning…