Mindre pengar till kulturskolan

Nästa år halveras det statliga utvecklingsbidraget till kulturskolorna. Ute i verksamheterna finns en viss oro för vad nedskärningarna ska få för konsekvenser.