Vildsvin i Sörmland drabbas av sjukdom

Vildsvinsstammen minskar och en av orsakerna kan vara salmonella. Många fall av bakteriesjukdomen har konstaterats av SVA hos döda vildsvin i Sörmland.