Skriver boken som ska sätta Åkers bergslag på kartan

Historia skrivs i en bok om Åkers bergslag. Med boken vill författarna peka på att det under ytan döljer sig en naturresurs som bidragit till…