Suger upp övergödda Öljarens botten

Övergödda Öljarens grumliga bottensediment sugs upp med ett kilometerlångt rör och hamnar i en gigantisk säck en bit från Gimmersta. Fosfor, kväve, mangan och magnesium…