Att odla utan spade har blivit hennes mantra

Att odla utan spade kan låta som "hokus pokus". Men idén har fått fäste och författaren Bella Linde, med fingrarna i den sörmländska lerjorden, har…