Mälarens lantbrukare erbjuds ersättning för höjd vattennivå

Upp till en miljon kronor, kan ersättningen bli för lantbrukare som drabbas av höjd vattennivå och regleringar av Mälaren i det så kallade Slussenprojektet. – Men…