Ifrågasätter plats för hög mast

Att det sätts upp en 5G-mast har de boende på Vinön ingenting emot - tvärtom. Det de vänder sig emot är mastens placering och bristen…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil