Viktigt att regeringen styr sina myndigheter

Ett av regeringens viktigaste uppdrag är att styra sina myndigheter. Jag har tidigare lyft renoveringen av järnvägsbron i Vrena och så som jag ser det en miss från trafikverket att arbeta på nära håll med helhetssynen och hur samhället ska fortsätta att fungera. Jag ser inte att de tar helhetsansvaret och samordningen till det, det borde vara. Att invånare, företagare och kommunen förstår vägvalen och har varit med i diskussionerna och därmed kunnat bidra till olika positiva lösningar.
Ingen ifrågasätter brobytet utan på vilket sätt man löser, eller rättare sagt inte försöker lösa svårigheterna som kommer uppstå för de som bor och verkar lokalt, under byggtiden.
I förra veckan gav jag den nya regeringen chansen att våga ta kliv framåt genom att svara på mina frågor med att man ska se över hur rutinerna fungerar i praktiken inom bland annat trafikverket. Ansvarig minister Andreas Carlsson (KD) hade kunnat svara att tack för dessa konkreta exempel, jag ska ta till mig av det och undersöka hur vi kan stärka uppföljningen så att trafikverket lever upp till sin instruktion: att ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör lokalt inflygande.

Men tyvärr tog inte ministern bollen, utan hänvisade till att han inte kan uttala sig i ett enskilt fall. Det var inte heller det jag efterfrågade utan hur man ska arbeta framöver för att motverka att detta konkreta exempel inte ska upprepas, eftersom det är symptomatiskt. Vrenabron är ett av flera exempel i landet. I Sörmland har vi även hur arbetet har skett med att förankra och finna bästa lösningarna för de som verkar lokalt när planering och utbyggnad av kraftledningen mellan Hedenlunda och Oxelösund ska byggas. Eller när arkeologer utan att i förhand informera, dyker upp på en mark och börjar gräva inför det fortsatta arbetet med Ostlänken. Istället låter ministern som om han tillhört den förra regeringen. Jag förutsätter att trafikverket följer sin instruktion. Känner mig besviken över svaret där han helt enkelt missade att ta bollen.
Jag vill återigen förtydliga att ingen ifrågasätter investeringarna och satsningarna utan hur trafikverket möter de som bor och verkar i samhället, hur de tar ansvar för helheten och samordningen.Vill du se interpellationsdebatten så är det enkelt att hitta den via riksdagens webb.