Nära vård i samverkan med kommunerna

För Region Sörmland är det viktigt att varje sörmlänning ska ha tillgång till en nära, trygg, tillgänglig och jämlik vård och omsorg. Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården i Sverige. Uppdraget är omfattande och framtidens primärvård har stora utmaningar att hantera. Akutvården, men också psykiatrin, behöver avlastas genom att fler vänder sig till primärvården i första hand.
För att korta ned vårdköerna och samtidigt göra vården mer tillgänglig behöver vi utveckla den nära vården. Det avlastar sjukhusen och det minskar väntetider för patienterna. För områden som har utökad behov av nära vård, finns det olika vårdformer som vi kan erbjuda för förbättrad tillgänglighet.

Förutom vårdcentraler är familjecentralerna en viktig del. Vi kommer att arbeta för att det ska startas fler familjecentraler i Sörmland. De är viktiga verktyg i samverkan mellan kommunerna och regionen för att ge varje barn rätt att nå sin bästa fysiska, psykiska och sociala hälsa med trygga föräldrar och vuxna. Vi vill ge kraft åt varje människa att växa.
En trygg uppväxt lägger grunden för att lyckas i skolan och senare i livet nå en egen försörjning som anställd eller företagare. En egen försörjning är i sin tur en friskhetsfaktor och en bra bit på vägen till att göra Sörmland till Sveriges friskaste län.

Vi hoppas på ett bra samarbete tillsammans med kommunerna, och vår prioritering kommande mandatperiod är framför allt i de utsatta områdena runtom i Sörmland. Vi har stor respekt för det uppdrag vi nu axlar.