Ökad medvetenhet om kvarkans smittspridning

I början av november bröt kvarka ut i ett stall i Eskilstuna. Sedan i augusti har sju misstänkta fall av kvarka anmälts i Sörmland, men…