Kärvt att hitta jobb i Sörmland

Fortfarande är arbetsmarknaden i länet kärvare än i övriga landet. Värst är det i Eskilstuna och Flen och gapet fortsätter dessutom att öka.