Trygghet är ljus i mörkret

Nyss var det Halloween, med skramlande skelett, mysiga pumpor, ryslig mat och barn som hotade med bus om det inte bjöds på godis. Skräcken bodde liksom om knuten. Men vi behöver verkligen inte skrämmas – verkligheten är illa nog med inflationsspöke, hotande elransonering, skenande räntor och TVs rapportering om de krig som pågår i världen.

Det hjälper dock inte att förbanna mörkret, det som hjälper är att tända ljus.

Och det har säkert många gjort, för efter skräckfyllda sista oktober kommer Alla helgons dag, som firas med att vi gör fint på släktens gravar och tänder ljus för att minnas de anhöriga som vi inte har med oss längre.

Det är en fin tradition att tända ljus i mörkret. Ljusen behövs mer än någonsin för att skapa hopp och visa på vad som ändå är möjligt. För vi behöver alla trygghet, att finnas i ett sammanhang och veta att vi är efterfrågade och behövda.

Den som precis firat jämn födelsedag vet precis hur det är att vara mitt i hyllningarnas centrum. Så skulle det behöva vara lite mer jämnt fördelat över året och att vi gör något för andra, som kanske känner sig lite utanför eller ensamma. Vardagsomsorgen är viktig. Tryggare kan alla vara.

Men vi måste också skapa mer trygghet tillsammans. Här kan kyrkorna göra mer genom att mer frikostigt bjuda in till kyrkorummet. I kyrkan finns lugn och trygghet. Därför är det viktigt att kyrkorna kan vara öppna. På sina håll fungerar det så att frivilliga öppnar kyrkan, kanske håller en andakt och är på plats för den som vill göra ett besök. Det kan vara spontant eller välorganiserat genom bygdens föreningar och företag som tar på sig ett ansvar för några dagar eller en vecka. På så vis kommer kyrkan att ta tillbaka sin plats mitt i byn, som ett levande kraftcentrum.

För det är människan som skapar trygghet eller orsakar otrygghet. Den nya regeringen satsar extra på brott och straff. När det redan hänt är det för sent, då är otryggheten redan ett faktum. Insatserna måste göras tidigt i samhället, i att bygga trygga barn som får lov att lyckas i skolan, som är sedda och behövda och som hittar sin plats på ett jobb eller i ett eget företag. Barn som får veta att de duger som de är, som inte behöver bevisa något för att räknas.

Att leva ett liv fritt från våld är den viktigaste frihets- och trygghetsfrågan. Det gäller i samhället i stort, men även i egna hem och nära relationer.

Jag är trygg med att Centerkvinnorna, oavsett majoriteter i riksdag och regering, kommer att ligga på för att målet ska kunna uppnås.