Baksidan av impulsinköpen

Under pandemin hade folk större möjligheter att ta hand om ett djur eftersom många arbetade hemifrån. Därför ökade impulsinköpen av hundar, menar veterinär Anna Edengren…