Annas fingrar formar konstverk av fårull

Att tova fårull är en teknik människan känt till och använt sig av i femtusen år. Sörmlandsbygden har träffat Anna Gran i Molstaberg för att…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil