Stora djur och maskiner gör att olyckor blir svåra

Inom jordbruk och skogsbruk sker fortfarande fler dödsolyckor än i de flesta andra branscher. Men nu pågår ett nytt projekt för att minska olyckorna.