Fiskeåtgärder dröjer i Näveån

Fiskevårdsåtgärder skulle kunna gynna flera arter i Näveån. Men inga åtgärder kan vidtas innan man utrett kulturmiljövärden och föroreningar i området. Och för en sådan…