Tidspress, teknik och teori i skolmästerskap på traktor

Lyfta oljefat, backa med vagn och hitta fel på ett traktorekipage - är en del av momenten som eleverna i skolmästerkskapet i traktorkörning var tvungna…