Ångbåten Munter och Vrena tuffar in i tysk filmromantik

Vrenas egen ångbåt Munter är nu upplagd på land, men innan dess hann båten vara med i flera tyska Inga Lindström-filmer.