Åboravinen och Skogsbyås blir nya naturreservat i Nyköping

De nya naturreservaten Åboravinen och Skogsbyås ligger båda i Kolmårdentrakten, cirka 5-10 km nordväst om Stavsjö.