Välbesökt på Hjälmargården

Hjälmargården utanför Vingåker har haft en bra sommar, både på campingsidan och på konferenssidan – men prisökningarna äter av överskottet och framtiden är osäker, som…