Uppmuntran till företag med demokratisk grund

Tanken med jämställdhetspriset är att uppmuntra företag som bygger på jämlik och demokratisk grund. "De som är föredömen på den här punkten har kunnat få…