Prästen Hasse lämnade Los Angeles för Stjärnholm

Hans Bratt Hernberg lämnade USA för att bli ny stiftsgårdschef på Stjärnholm i Oxelösund. Han var utlandspräst i fem år under pandemi och Black lives…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil