Stallet som vaccinlaboratorium

Genom att injicera, odla, tappa blod och skörda antikroppar på hästar och andra djur har människan tagit fram vaccin och serum. Medicinhistoriker Motzi Eklöf i…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil