Dags för kompromissandets konst

Valdagen är en högtidsdag – demokratin en skör blomma som måste vårdas. I söndags vaknade jag tidigt, skänkte en tacksam

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil