Barvalurens toner ljuder igen

Efter cirka 2000 år kommer man i helgen åter att kunna höra Barvalurens tonstötar ljuda över bygden.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil