Rösta för att skapa möjligheter och rättvisa för alla

Valspurten närmar sig. Förtidsröstningen är igång och det är ungefär en vecka kvar till valdagen 11 september. Du som har förtidsröstat kan fortfarande ombestämma dig. Det är rösten som är avlagd på valdagen som räknas.För många med mig är partivalet inte så svårt. Vi vet vad vi söker och vet vilka frågor som är avgörande för vårt val. För mig handlar det om jämställdhet. Och det är bara ett parti – Centerpartiet – som tagit upp jämställdhet som en prioriterad fråga och gett det en särskild plats på valaffischerna och i debatten.
Det handlar om att skapa möjligheter och rättvisa för alla. Alla ska ha rätten att forma sina egna liv, göra sina yrkesval, kunna bli företagare och bilda familj utan att behöva tänka på hur livet kommer att bli om skulle råka göra ett felaktigt livsval.
Det är inom många områden som förbättringar måste ske. Det handlar om att få stopp på mäns våld mot kvinnor. Män som slår ska inte komma undan. Centerpartiet vill skärpa straffen för sexualbrott och för mäns våld mot kvinnor och även kriminalisera kontrollerande beteenden. För våldet handlar inte enbart om slag, lika psykiskt smärtsamt är det att få sin frihet beskuren av ständiga kontroller av var du är, med vem och hur du använder dina pengar.
Här behövs mer kunskap och det är oerhört viktigt att kvinno- och tjejjourer får en trygg finansiering av sin verksamhet, så att de kan nå ut med information och stöd i sitt viktiga arbete.
Egen ekonomi är en viktig frihet som har kopplingar till yrkesval och föräldraskap. De så kallade kvinnoyrkena måste uppvärderas med bättre villkor och högre belopp på lönekontot. Därutöver behöver föräldraförsäkringen bli jämställd på riktigt, så att barnets uppväxt är något som föräldrarna delar på.Självklart ska sjukvården vara mer jämställd! Med en bredare forskning och ökad kunskap om kvinnors hälsa i alla delar av vårdkedjan kommer vi väsentligt längre för att nå målet om en mer rättvis vård.
För det är ju så här: Ojämställdheten får inte fortsätta en mandatperiod till. Det handlar inte bara om respekt för flickor och kvinnors rättigheter, utan för att jämställdhet gynnar hela samhället. Sörmland och Sverige blir rikare och en bättre region och ett bättre land att leva i när fler kvinnor har möjligheter att växa fullt ut.
För ett samhälle utan jämställdhet är inte fullständigt fritt. Ett samhälle utan jämställdhet är inte riktigt rättvist. Därför kan vi inte vänta på ett jämställt Sverige. Detta är viktigt för mig. Är det så för dig också, då vet du hur du lägger din röst senast 11 september!