Är det valfläsket som avgör valet?

Nu presenteras valbudskapen i sällan skådad takt. Syftet för alla partier är att få dig att välja just det partiet. Lyssnade precis på Thor Modéens monolog om ”Härliga tider, strålande tider”, en person som inte ser några hinder i att leva på erbjudanden, provexemplar och en positiv inställning.
För egen del tycker jag att mycket av politiken idag mer handlar om att kritisera och problematisera vad de politiska motspelarna gjort eller inte gjort. Nu kan man inte leva på en positiv inställning såklart men det som utlovas är många gånger enkla lösningar på komplexa problem. Jag skulle jag vilja höra mer av hur helheten ska hanteras. För vad är det egentligen partierna står för när det gäller bilden av det framtida Sverige. Vissa utvalda frågor vill partierna att det ska väcka vår upprördhet och med det locka oss att välja. Förslag där företagare pekas ut som bovar å ena sidan, där andra sidan ska lösa brott med screening av barn och hårdare straff. Ja till och med utvisning av svenska medborgare om jag förstått rätt.
I allt det här ska väljaren manövrera, kanske man tycker att båda sakerna är viktiga? En reflektion man kan göra är också att den journalistiska bevakningen av politiken också lockas in i samma sätt att rapportera. Partiledarnas ansikten och namn blir viktigare än partiernas hela politiska budskap.
Om vi för en stund lämnar den nationella nivån och pratar Sörmland och regionvalet. Här blir förstås mitt tyckande väldigt färgat men jag hoppas på förståelse för det. Regionvalet är ett val där det också kan vara lockande att göra diverse utspel och utfästelser och det ska partierna såklart göra, men det finns även här anledning att reflektera över vilka partier som ser helheten. Det finns löften om köfri vård, förstatligande av vården, höjda löner till sjuksköterskor, mer pengar till vården som enskilda förslag. Men det är inte så enkelt som det kan låta när det egentligen inte är de stora löftenas val.
Vi är i en situation med krig i Europa, osäkerhet på den finansiella marknaden, inflation och höjda räntor ska hanteras utöver problematiken med att attrahera tillräckligt med arbetskraft med önskad kunskapsnivå till allt det som vi förväntas att göra. Det är en del i att se helheten.Det är också att se hur viktigt det är att alla som har förmåga att bidra till samhället är så viktiga. Från en säker källa så vet jag att det inte kommer att vara stora ogenomtänkta utspel från Centerpartiet i regionvalet, snarare budskap om att inte komma med valfläsk och beskrivning om hur viktigt det är att se helheten för hela Sörmlands bästa. Det för att jag faktiskt tror att det skapar härliga tider – strålande tider.