Belysning lyser med sin frånvaro på landsbygden

Att kunna leva, verka och bo i hela Sörmland är för mig självklart. Det är viktigt att alla ska kunna bo som de vill, strandnära, i skogen, i bysamhället, småstaden eller i den stora staden. Baserat på var jag väljer att bo så innebär det skillnader. Landsbygdsbon har nära till vatten och natur medan den som bor i staden har nära till affär och vårdcentral. Det är dessa olikheter som påverkar hur vi väljer att bo. Det är positivt och ska möjliggöras, bland annat genom trafiksäkra vägar.

För en person som bor i staden är det självklart att det finns bra vägar, och att det finns gatubelysning och övergångsställen på hårt trafikerade platser.

Ibland försvinner belysningen tillfälligt under tiden det byggs eller renoveras, men det kommer tillbaka.

Bor man utanför stan är det däremot inte lika självklart att man har belysning på vägar för bilar eller cyklar, vilket är rätt, men det som är märkligt är att även om det redan finns gatubelysning, så kan den försvinna efter en byggnation eller renovering.

Varför är det inte självklart att belysningen kommer tillbaka på landsbygden när armaturer redan finns? Varför ska tryggheten minska?

Under alla år har det funnits gatubelysning på vägen genom Bettna. Vägen används flitigt av barn och vuxna antingen via fot eller via fordon. Nu planerar Trafikverket för att dika om vägen och kräver att armaturen tas bort. Varken Trafikverket eller kommunen har sagt att det är självklart att återställa belysningen. Varför måste belysningen tas bort? Borde det inte gå att dika ändå? Varför prioriterar man inte att återställa gatubelysningen, vilket man hade gjort i staden? Agerandet gör att Bettnaborna få en mer otrygg väg genom samhället.

Barva är ett annat exempel. Här finns det belysning i den stora korsningen som fortfarande lyser men det är tack vare byborna och inte Trafikverket. Gatubelysningen lyser upp en hårt trafikerad korsning på en 70-väg, utan övergångsställen men med busshållplatser. När nya E4 byggdes bedömde Trafikverket att man inte längre behövde belysning i denna korsning och skulle släcka lamporna, men låta armaturen stå kvar. Rådiga ortsbor tog saken i egna händer och samlar varje år in pengar till driften av belysningen.

Varför väljer Trafikverket att inte belysa korsningen som fortfarande är osäker för gångtrafikanter? Armaturen står redan där och att lampor skulle ha en så hög driftskostnad så att Trafikverket inte har råd är svårt att förstå. Speciellt när byborna kan samla ihop pengar till driften varje år.

Nej, jag förstår inte varför redan befintlig gatubelysning inte kan få vara kvar. Det är slöseri med resurser. När staten och kommunen lyser med sin frånvaro på landet så skapar det en otrygghet och möjliggör inte för att man ska kunna leva, verka och bo i hela Sörmland.

Att använda redan befintliga investeringar är sunt bondförnuft och borde göras i både Bettna och Barva. Precis som den som bor i staden kan räkna med.