86 trappsteg leder upp mot ljuset

På ön Öja, skärgårdens sista utpost, reser sig Landsorts fyr 25 meter upp ovanför klipporna. Här har den stått och lyst sjömännens väg genom mörker,…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil