Hemtjänst och äldreboenden får högt betyg av länets äldre

Sörmlänningarna är överlag nöjda med hemtjänst och äldreboenden. Det visar årets äldreenkät från Socialstyrelsen.