Vägprojekt ger blommor åt bina

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden driver ett projekt som ger blommande vägkanter och husrum och mat åt pollinerare.