Miljö och mat i nytt långlopp

Billy White önskade sig länge ett långdistanslopp genom Sörmlands vackra natur, men när ingen annan arrangerade ett sådant tog han saken i egna händer. Den…