Nu som då – Kvinnor står inför ständiga val

I Katrineholm har precis sista föreställningen av musikteatern ”Kvinnorna och staden” spelats. Det är Fogelstad musikteaters dramatisering av Kerstin Ekmans romanserie om staden och dess framväxt. Stycket är finurligt framställt genom användandet av miljön vid de gamla lokstallarna.
Jag såg den tillsammans med Sörmlands Centerkvinnor och det slog mig, hur stora likheterna är mellan då och nu. Kvinnorna står fortfarande inför de ständiga valen – arbete, försörjning, familj, inflytande och ansvar, frågor som också kan vara avgörande för hur du lägger din röst i höst.
För det är fortfarande inte självklart att kvinnor och män har lika villkor i samhället.
Den ekonomiska friheten skiljer sig åt. Vi borde självklart ha lika möjligheter till egen inkomst och självförsörjning, till ägande och till att driva företag. Vi borde ha lika rätt till lika lön för lika arbete. Vi borde alla ha rätt och möjlighet att forma våra egna liv och ta egna beslut över den egna framtiden.
Att ha makten över sitt liv innebär att ha makten att kunna välja hur du vill leva och kunna följa dina drömmar. Det handlar om ekonomisk frihet, att inte vara beroende av någon annan än dig själv för att kunna leva ett gott liv. För det här krävs det en självständig ekonomi. I praktiken behöver kvinnors ekonomi stärkas.Kvinnors livsinkomst är i genomsnitt 3,6 miljoner lägre än mäns. Det gör att kvinnor i genomsnitt får en pension som är 69 procent av männens. Den ekonomiska ojämlikheten gör att många kvinnor inte bryter upp från destruktiva förhållanden. Här har en hel del gjorts över tid, men mer återstår att göra.
En del handlar om fördelningen av föräldraledigheten, om att ta ett jämställt ansvar för hem och familj. Annat handlar om att använda all kompetens inom alla yrkesområden. Med en stabil, egen ekonomi blir det möjligt att ha ett sparande i reserv för att kunna göra livsnödvändiga förändringar.Tillgången till kapital har dessutom koppling till kvinnors företagande. För att få fler kvinnor som vågar ta steget till eget, behöver finansieringsmöjligheterna förbättras. Det är högst rimligt att riskkapitalet fördelas mer jämställt mellan kvinnor och män, i alla fall när det handlar om offentliga medel. Det finns så mycket mer kvar att göra för att höja kvinnors livsinkomst. Din röst i höst kan påverka effekten av kvinnors livsval.
Jag är som centerkvinna stolt över att Centerpartiet valt att peka ut jämställdhet som en av valets viktigaste frågor.