Med jorden, leran och träet i fokus

Jorden, leran och träet – det är de tre element som bildar grunden för Osprey Farm and Studio på Norra Fogdö. Och så fiskljusen, som…