Webbkurser för färre skogsbränder

Risken för skogsbränder kan minska genom förebyggande arbete från markägarnas sida. Hushållningssällskapet ger två kostnadsfria webbkurser för de som är intresserade.