På midsommardagen hissas stången vid Grundby Limpa

Ännu en gång fixar husmorsföreningen firandet på Grundby Limpa utanför Eskilstuna. Där har de firat sedan sedan 1950, men de gör det på midsommardagen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil