Dyrare aktiefonder är ofta sämre än de billiga

Den inkomstgrundade delen av den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som placeras i fonder.
Sedan införandet på 1990-talet har premiepensionen gett i genomsnitt 8,3 procent i avkastning per år. Det är ett gott resultat som kan jämföras med inkomstpensionens genomsnittliga tillväxt på 3,1 procent. Inkomstpensionen växer i samma takt som genomsnittsinkomsten i Sverige.
Hur stor värdeutveckling den enskilde sörmlänningen får beror på fondernas avkastning och avgifternas storlek. På premiepensionens fondtorg finns 475 fonder man kan välja att investera sitt premiepensionskapital i.
I den nya rapporten ”Lönar det sig att välja dyrare fonder?” har vi analyserat utvecklingen på fondtorget åren 2012–2021.
Fonder kostar olika mycket att spara i. De fonder som följer ett aktieindex – så kallade indexfonder – har oftast en låg avgift, medan aktivt förvaltade aktiefonder tar ut en högre avgift. Hur stor avgiften är kan göra stor skillnad.
Ett sparande med samma insättning under 40 års tid ger en premiepension som är 4,5 procent lägre om man sparar i en fond som tar 0,4 procent i avgift jämfört med en fond som tar 0,2 procent, förutsatt samma värdeutveckling. Högre avgifter ger ännu större skillnad i storleken på värdet.Aktiefonder med högre avgifter har heller inte genererat högre värde under perioden än deras billigare motsvarigheter, tvärtom verkar de ha presterat sämre, visar vår rapport.
Det går självfallet inte att förutspå hur värdet utvecklas i framtiden men en bra tumregel är att en indexfond inte bör ha en avgift över 0,2 procent. I valet mellan likartade fonder är den fond som har lägst årlig avgift generellt att föredra.
Personer med lång tid kvar till pension får oftast bäst värdeutveckling genom att spara i aktier. Även om börsen på kort sikt kan svänga upp och ner har utvecklingen över tid varit positiv. Det passar därför de flesta att spara långsiktigt snarare än att försöka tajma börsens upp- och nedgångar.Den som är nära pensionen kan göra klokt i att minska risken. Då kan man placera en del av premiepensionssparandet i räntefonder som ger en lägre, men mer stabil värdeutveckling.
Många gör inte själva något aktivt fondval och dessa personer får premiepensionen placerad i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en global fondportfölj med låg avgift och som anpassas efter individens ålder. Den sörmlänning som inte vill göra ett eget val behöver inte välja. Förvalet har låga avgifter och i förväntan en god värdeutveckling.