Forntida bondeliv grävs fram i ljuset

Det handlar om en av årets största arkeologiska utgrävningar i mellansverige. Området sträcker sig cirka 700 meter på båda sidor om väg 56, strax norr…