Ifrågasätter nya krav på gamla vattenverk

Samtliga elproducerande vattenkraftverk i Sverige har fått nya moderna miljökrav, bland annat ska fisken kunna vandra i vattendragen. I Sörmland är det Kilaån och Trosaån…