Många behåller sina rariteter

Det är Värderingsdag på Galleri Fiskhuset i Nyköping. Fredrik Swärd kommer från auktionshuset Gomer & Andersson.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil