Nu slåss vi för gubb-flytt

”Huk er i bänkera för nu laddar han um”. Tage Erlanders historia i Hylands hörna blev en klassiker. Samma slagfärdiga anda har vi varit med om i Centerkvinnorna, när vi i Karlstad under förbundsstämman flyttat fram positionerna. Nu slåss vi för gubb-flytt. Det handlar inte om att vi ska putta pojkar, som blivit män, från deras politiska positioner.
Nej, det handlar om relationer som inte blev som man önskade. Vi vill att det är gubben, mannen, som ska flytta på sig i våldsamma relationer. Det är inte kvinnan som far illa som ska behöva sätta sig i säkerhet och bygga upp ett nytt, hemligt liv, utan det är mannen som ska ta ansvar för sitt handlande.
Att lämna en våldsam relation är bland det farligaste en kvinna kan göra. Eftersom våldet kan drabba henne i flera år efter att relationen tagit slut. Men även om det är farligt att lämna, så är det något av det allra mest nödvändiga att göra för att bokstavligen få möjlighet till ett bra liv. Därför måste samhället ställa sig på den våldsutsattas sida och skydda kvinnan och barnen.
Därför vill vi i Centerkvinnorna se att elektronisk övervakning ska vara obligatorisk vid kontaktförbud och vi vill att det är förövaren, som ska flytta ut till en annan ort. Det ska inte vara kvinnan som måste bryta upp från sitt hem och sin omgivning för att fly från våldet, det måste vara förövarens sak att ta ansvar för sina handlingar. Att ta till våld mot sina närmaste ska få konsekvenser, det ska inte vara så att det bara är att fortsätta med misshandeln mot exet i andra former, genom barnen, ekonomin etc och det ska inte vara ett beteende som lever vidare in i nästa förhållande. Det ska helt enkelt vara för kostsamt, för mycket att förlora för förövaren genom att ta till våld mot sin kvinna.
Är gubb-flytt en utopi? Nej. Det får vara slut på att skydda förövaren. Det borde vara en självklarhet att man inte ska behöva fly och gömma sig för en våldsam partner. I vårt Sverige, i vårt Sörmland, ska alla kunna leva som fria individer, på jämställda villkor. Därför ska vi ta kampen för de utsatta, för dem som behöver samhällets skydd. Då är gubb-flytt en väg till ett samhälle fritt från våld och där det råder verklig kvinnofrid.