KD: Stå upp för svensk Polis

Läget i Sverige är allvarligt. Omkring fyrahundra poliser skadades under påskhelgens våldsamma kravaller. Rikspolischef Anders Thornberg sa rakt ut vad det handlade om: ”Man försökte döda poliser.”Kristdemokraterna står bakom svensk polis, som just nu behöver samhällets fulla stöd. I de drabbade områden kan det inte vara minsta motståndets lag som råder, utan Sveriges rikes lag.Polisen är de som står mellan den laglydiga allmänheten och det laglösa våldet. I ett läge där stora grupper utmanar den rättsordningen med omfattande organiserat våld, måste statens svar vara kraftfullt. Alternativet är att våldsmonopolet backar, att polisen tvingas böja sig för kriminella. Vanliga hederliga medborgare förväntar sig att polisen är starkare än våldsverkarna. Att polisen tvingas retirera skickar oroväckande signaler till andra brottsoffer, unga som lider under ett hedersförtryck eller butiksägaren som drabbas av inbrott.
Mer kraftfulla förebyggande insatser kan hjälpa de goda krafterna i landets utsatta områden. Ett effektivt sätt att stödja föräldrar och barn är föräldrastödsprogram, som vi kristdemokrater drev igenom i höstens budget. Men vi behöver också ha en diskussion om vad hade polisen behövt för verktyg mellan dialog, pepparspray och batong och dödligt våld – att skjuta skarp verkanseld. Vi vill ha fler icke dödliga alternativ – vattenkanoner och gummikulor. Det är förslag som Kristdemokraterna drivit under lång tid.Därtill vill Kristdemokraterna införa straffet missfirmelse mot tjänsteman för att inte poliser inte ska behöva motta hot och okvädesord när de är ute i tjänst.Polisen har en skyldighet att skydda oss och rätt att skydda sig själv. Vi ska vara stolta över de kvinnor och män som axlar detta uppdrag. Det får inte råda några tvivel om att politiken backar upp polisen, så att polisen aldrig behöver backa från skyddet av vår demokrati. Det är rena turen att ingen miste livet i kravallerna – men som många poliser redogjort för var det påfallande nära för flera inom kåren.Kristdemokraterna står upp för svensk polis och vill förstärka deras möjligheter att agera mot brottsligheten.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil