Vi vill vända på varje sten för att öka integrationen

Vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregation. En viktig del i detta är det förslag vi nyligen gick fram med, att avveckla den så kallade EBO-lagen (lagen om eget boende).EBO-lagen infördes 1994 av Moderaterna. Lagen innebär att en asylsökande får samma ersättning oavsett om man bor på ett migrationsboende eller om man ordnar ett eget boende.
Denna liberala reform infördes säkert med en god intention, men har istället lett till att ett fåtal kommuner i Sverige fått ta ett alldeles för stort ansvar för Sveriges migrations politik. Den har ökat på segregationen, och vi kommunpolitiker har vittnat om att den har blivit ett hinder för integrationsarbetet, tvärtemot hur det var tänkt.
Asylsökande har i stor del sökt sig till ett fåtal områden. Detta har lett till ökad segregation, trångboddhet och utsatthet. Dessa områden kantas idag mer ofta än sällan av hög arbetslöshet, låga skolresultat och hög brottslighet. Trångboddhet skapar sämre förutsättningar för människor att forma och få makt över sina egna liv.
Det gäller inte minst barn och unga som bor trångt, de får svårare att göra läxor och klara sin skolgång, och vi vet att det är avgörande för att man ska få en bra framtid och inte hamna snett i livet. Bor man trångt så blir det enda alternativet för många unga att istället hänga ute på gator och torg, och därmed ökar risken att man hamnar i fel sällskap, och blir utsatt för gängens rekryteringsförsök.
Det här är inget nytt, arbetslöshet och trångboddhet skapar sämre förutsättningar för människor och är en grogrund för kriminalitet. Så har det varit genom alla tider. Regeringen införde Bosättningslagen 2016. Det var en viktig åtgärd och riksrevisionens utvärdering visar att lagen i stort har fungerat som regeringen avsåg. Idag har vi en jämnare fördelning av nyanlända mellan kommunerna och fler kommer i jobb snabbare.
Nu finns det ett parlamentariskt stöd för att börja avveckla EBO-lagen. Det är välkommet. Vi vill vända på varje sten för att öka integrationen och minska segregationen. Vi vill därför att fler kommuner får ta sin beskärda del av ansvaret för nyanlända. Vi sätter därför nu stopp för asylsökandes rätt att bo i eget boende och samtidigt ta emot ersättning från staten.