Nu är det allvar, valår 2022

Inför höstens val till kommun, region och riksdag börjar nu partierna aktivera sig och positionera sig mer och mer. Men vad ska väljarna välja på? Den innevarande mandatperioden med det valutfall vi fick till riksdagen har inte gjort det lättare. Det är flyttade positioner och förändrade samarbeten som inte var tänkbara för några år sedan. Det är valår och ord står mot ord, förtroenden ska vinnas ibland på egna goda förslag eller som det mer och mer tenderar att bli, angrepp på andras politik.
Det blir säkert så att riksdagsvalet avgörs av en för stunden aktuell fråga. Jag saknar partiernas själ och ideologiska riktning. Det blir på det viset så mycket lättare att välja. Välja ett parti, inte bara för att jag i nuet tycker att den ena eller andra frågan passar min uppfattning. Det finns många orsaker till att partierna gör som dom gör. Det är ständiga opinionsmätningar och trender där man vill anpassa sig för att attrahera så många som möjligt. I dagens informationssamhälle blir vi överösta av intryck och åsikter. Det gör det otroligt svårt för oss att göra rationella och kloka val.
Jag vill se mer av ledarskap från riksdagspartierna och mer ideologisk debatt. Min uppfattning är att det för närvarande finns tre partier som gör sina ställningstaganden tydligast utifrån sin ideologi. Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Att jag som aktiv i Centerpartiet inte delar åsikterna i grunden med de förstnämnda är en helt annan aspekt. De partier som ”dagtingar med sin övertygelse” tappar långsiktigt i trovärdighet.   
Vi är nu inne i en brytningstid som vi nog hade svårt att tro i början av året. Med två år av begränsningar och stora påfrestningar i samhället orsakat av ett virus för att övergå till ett läge där det är krig i Europa. Brytningstider betyder att vi får lämna något för att gå mot något vi inte är helt säkra på vart det leder. Stora frågor som nu blir riktigt aktuella om försvar och klimat, men också så grundläggande som energiförsörjning och ekonomi till frågan om livsmedelsförsörjning. Det löser man endast med långsiktighet, samarbetsvilja och kompromissvilja.
Att jag vill få framgång för ett parti som står för en liberalism som är social, decentralistisk och grön, som är jordnära och frihetlig och bygger på rättvisa och hållbarhet. Som ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs och vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd det är ingen hemlighet.
I höst är det ditt val, gör det till ett val av värderingar och framtidstro för Sveriges och Sörmlands bästa.